Support & Downloads

A whole new world is waiting for you! Our apps will be available for download soon!

Contact Info
Kraljevci 1
31550, Valpovo, Croatia
ivan.rajkovic@spectre.hr
+385 99 985 8830
Follow Us

Croatia for everyone
Hrvatska za sve

Aplikacija za uređaje iOS i Android operativnih sustava i aplikacija za holografska računala s komponentama proširene stvarnosti i 360º virtualnih šetnji te prilagodbom za osobe s oštećenjima vida i sluha.

Korisnik projekta

SPECTRE j.d.o.o.

Vrijednost projekta

1.169.673,20 HRK

Trajanje projekta

14.09.2017.-14.03.2019.

EU sufinanciranje

1.032.851,88 HRK

Kontakt za više informacija

Ivan Rajković - info@spectre.hr

Važnost razvoja mobilnih aplikacija
i aplikacija virtualne i proširene stvarnosti

Spectre je startup tvrtka osnovana 2016. godine koja se, između ostalog, bavi razvojem mobilnih aplikacija, ali  glavni  fokus stavlja na razvoj  aplikacija proširene stvarnosti (engl. augmented and mixed reality).

Proširena stvarnost (augmented reality; AR) je tehnološka inovacija u kojoj je svijet koji korisnik vidi proširen računalno generiranim sadržajima poput zvuka, slike ili primjerice digitalnim likovima. Aplikacije razvijene pomoću AR tehnologije korisniku donose iskustvo u kojem je interaktivno povezan s okolnim stvarnim svijetom. Uz to, korisnik digitalno kontrolira pristup određenim informacijama koje su mu dostupne. Proširena stvarnost se aktivira detekcijom vizualne mete, a za korištenje proširene stvarnosti potreban je smart uređaj. 

Tehnologija koja je danas dio projekata u arhitekturi, videoigrama i medicini svoju je primjenu u ovom projektu pronašla u turizmu. Tvrtka Spectre u 2016. godini započela je prijavu na natječaj EU fonda Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Inovacije MSP-a, a zatim je u 2017. godini dobila odobrenje sredstava za projekt Hrvatska za sve – Croatia for everyone. Opći cilj ovog projekta je osnažiti tehnološka rješenja koja će pripomoći osobama s invaliditetom u premošćivanju svakodnevnih prepreka te ih voditi ka boljoj asimilaciji u društvenoj sredini u kojoj se kreću i žive. Cilj tehnoloških inovacija ostvarenih kroz ovaj projekt u razdoblju trajanja projekta od 18 mjeseci, počevši od datuma 14. rujna 2017 godine bit će u fokusu tvrtke Spectre koja će u danom razdoblju otvoriti minimalno dva nova radna mjesta. 

Projekt obuhvaća razvoj aplikacija za operativne sustave iOS i Android s komponentama proširene stvarnosti i 360 virtualnih šetnji, a prilagođena je i osobama s oštećenjima vida i sluha. Projektom se razvija i aplikacija za holografsko računalo Microsoft HoloLens, a to je ujedno i jedan od prvih razvoja aplikacija tog tipa u Hrvatskoj. Ovakav pristup korisniku omogućava projekciju slika i sadržaja iz proširene stvarnosti na zaslonu naočala. Tako je moguće ostvariti percepciju svijeta koji korisnik vidi i prostora u kojem se nalazi paralelno s projekcijom transparentne slike na zaslonu naočala.

Ispunjavanjem uvjeta sve izrađene dokumentacije, tvrtka Spectre našla se među projektima odobrenim za sufinanciranje iz fondova Europske unije, točnije fonda Konkurentnost i kohezija financijskog razdoblja od 2014. do 2020. godine u skupini: Inovacije MSP-a. U tom financijskom razdoblju bit će uloženo ukupno 1.169.673,20 HRK od čega je iznos dodijeljene potpore 1.032.851,88 HRK.

Europska unija

Europski strukturni i investicijski fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija o EU fondovima možete naći na web stracniama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije : www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj stranice isključiva je odgovornost korisnika – tvrtke Spectre